Kreativ Procesledelse

Kreativ procesledelseKreativ Procesledelse

Når jeg arbejder med en gruppe af mennesker, uanset sammenhæng, er jeg altid fokuseret på at skabe levende læring, gode relationer og dynamiske dialoger. Grundlæggende arbejder jeg anerkendende, inddragende og kreativt. Opgaven kan gå på det faglige indhold eller på processen, handle om kommunikation, kreativitet, konkrete udfordringer, bæredygtighed, sorg og krise eller noget helt andet.

Jeg faciliterer med nænsomhed og åbenhed, tydelighed og opfindsomhed. I min værktøjskasse har jeg f.eks. kreative udtryk, leg, samtaleøvelser, dialogtræning og Forumspil.

Af referencer kan f.eks. nævnes Mercuri Urval, Roskilde Kommune, Køge Kommune, Landsorganisationen for Økosamfund, Ældremobiliseringen, Right Kjaer og Kjerulff m.fl.

Hvad er FKreativ procesledelseorumspil?

Forumspil er en afløber af Forumteater og er en involverende metode til at sætte spot på udfordrende situationer fra hverdagen. Deltagerne skaber små situationsspil der illustrerer kendte dillemmaer eller konflikter og sammen bearbejdes disse spil i et laboratorium af refleksion og afprøvninger. Situationerne analyseres, gentages, ændres og forvandles for at deltagerne kan få nye handlemuligheder i fastlåste situationer.

Typisk er forumspilsarbejdet meget lærerigt, det skaber bevidsthed, muligheder og empowerment. Og som prikken over i’et er det utroligt kreativt og underholdende.

Læse også mere om hvad jeg tilbyder af individuel psykoterapi, parterapi og terapi med børn.