Om Sasja Iza Christensen

Sasja Iza ChristensenOm Sasja Iza Christensen

Jeg er meget opsat på at lære af livet, samarbejde med det og få mest muligt ud af de ressourcer som er mig til rådighed. Jeg arbejder til stadighed med mig selv og ser det som en livslang proces at lære at være mest muligt mig i alt hvad jeg gør og omgiver mig med.

Jeg er optaget af at skabe styrkende fællesskaber på tværs af de forskellige udgangspunkter vi som mennesker har, og glæder mig over selv at bo i et.
Jeg er født i 1975 og bor nu med mand og 2 børn i Økosamfundet Hallingelille nær Ringsted.

Jeg har arbejdet med professionelt med undervisning og gruppeprocesser siden 2001 og med terapi siden 2007.

Uddannelse

Organisk Psykoterapeut v. Gershøj Instituttet

Efteruddannelse i familieterapi fra Kempler Instituttet

Kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi

Rytmikpædagog fra Institut for Rytmik

Humanistisk Basisuddannelse fra RUC

Anden uddannelse

  • Forumteaterkonsulent fra Forumteatret
  • Dramapædagogik fra Københavns Åbne Universitet
  • 10 års træning (ca. 350 timer) i krop og stemmearbejde  ved The Roy Hart Theatre.
    Efteruddannelseskursus i Børnegruppeledelse med narrativer,  Narrativ sorgterapi

Medstifter af Nye Rødder (naturterapi), Livet Tilbage – tab og krisegrupper for unge, MiMundo – forening for bæredygtigt liv og levende læring, Klima og Beskæftigelse.