Traumer

Har jeg traumer?

Vi bærer alle traumer, det er en naturlig del af at være menneske.

Men nogle traumer gør det meget svært for os at leve vores liv, at indgå i sunde relationer, at skabe en god hverdag, at gå efter vores drømme eller at være og udtrykke vores mest autentiske selv.

Når vi ofte bliver meget ængstelige, opfarende og vrede, depressive og kollapsede eller hvis vi havner i misbrug af f.eks. alkohol, mad, sex, stoffer eller arbejde, kan det være tegn på at der ligger ubearbejdede traumer bag.

Men det kan også være mindre synligt i form af en oplevelse af følelsesløshed, trang til at please i relationer eller en følelse af at have mistet sig selv.

Hvad er traumer?

Når noget overvælder os og vi får svært ved at genfinde balancen, er der risiko for et traume. Overvældelsen sker både følelsesmæssigt, fysiologisk i nervesystemet og mentalt.

Der findes mange forskellige typer traumer, f.eks:

  • Udviklingstraumer, når erfaringer i barndommen har skabt uhensigtsmæssige mønstre i os.
  • Chok-traumer, som f.eks. et biluheld, et overfald, et dødsfald.
  • Intergenerationelle traumer, når traumerne vandrer videre fra generation til generation gennem epigenetik, familiemønstre, tabuer.
  • Systemiske kollektive traumer, f.eks. racisme og diskrimination på baggrund af køn, hudfarve, tro, seksualitet, køn m.m.

Behandling af traumer

Men nytter det overhovedet at beskæftige sig med fortiden, sket er jo sket?

Begivenhederne kan vi ikke ændre, men vi kan arbejde med de aftryk begivenhederne satte i dig og som stadig lever i dig i dag.

Når du kommer i terapi for at arbejde med traumer, skal du regne med at det tager tid. Vi går nænsomt frem for at du har dig selv med og for at undgå retraumatisering. Det er vigtigt.

Det er heller ikke en lineær proces hvor det kun går bedre hele tiden. Du vil måske opleve at det er svært i starten, følelser og reaktioner der har været frosset ned, begynder at tø op. Det er helt ok og det betyder at forandringen er i gang.

Du vil også snart få redskaber til at være med erfaringerne og følelserne på en ny måde, og begynde at forstå dig selv bedre.

Traumer lagrer sig i kroppen og din krop kan give os en masse vigtig information om hvordan du er blevet påvirket. Jeg hjælper dig med at lære din krops signaler bedre at kende så du bedre kan navigere i livet nu.

Gennem kroppen kan vi forløse og hele nogle af de steder som blev fastlåste i traumet. Kroppen er dog ikke nødvendigvis et let eller rart sted at mærke, og det er helt i orden.

Terapien følger dit nervesystems tempo og den overordnede ramme skal for dig være tryg.

Udover at være uddannet psykoterapeut er jeg også uddannet chok-traumeterapeut fra Bodynamic og Somatic Experiencing Practicioner