Somatic Experiencing®

Traumeterapi med kroppens sprog

Jeg er uddannet i og tilbyder Somatic Experiencing® (SE) sessioner til at hjælpe dig med at komme i balance igen, efter stressfulde oplevelser og traumer.

Med SE terapien lader vi din krop tale. Din krop husker alt hvad der er hændt dig og den har et meget stærkt overlevelsessystem som lagrer erfaringerne. Din krop holder på den måde regnskab over alt der er trygt og alt der er utrygt for dig.

Udgangspunktet i terapien er at hjælpe dig tilbage til tryghed i din krop, og herfra langsomt og nænsomt at udvide din kapacitet til at rumme aktivering/stress og kunne finde tilbage til tryghed og afspænding igen og igen.

Nervesystemet

Det som belaster eller belastede dig og dit nervesystem på et tidspunkt, kan have sat et aftryk i dig. Det kan vise sig som f.eks. ængstelse, stress og angst, letantændelighed, høj sensitivitet og hyppig overvældelse. 

Men det kan også vise sig som fysiske symptomer som søvnløshed, over- og underspændte muskler, følelsesløshed i kroppen, autoimmune sygdomme, migræne, korttidshukommelse m.m.

Måske kender du årsagen fordi der har været en konkret begivenhed som f.eks. psykisk eller fysisk vold, ulykke, operation, uventet dødsfald eller diskrimination. Men det kan også være, at det er svært at sætte fingeren på en begivenhed og at det er mere uklart for dig, hvornår traumet er opstået.

Læs mere om traumer

Om SE metoden

Somatic Experiencing® er en bredt anerkendt traumeterapeutisk metode udviklet af den amerikanske psykolog og biofysiker Peter A. Levine.

I SE traumeterapien søger man at støtte kroppens naturlige og iboende selvhelbredende kræfter til at forløse det fastlåste traume.

Omdrejningspunktet for metoden er at undersøge og følge klientens nervesystem gennem bl.a. kropslige sansninger, følelser og bevægelser. Derigennem bliver det tydeligt at forstå kroppens sprog og få øje på, hvor der er fastlåst og ubearbejdet højaktivering (traumet), og hvad der skal til for at skabe deaktivering, tryghed og ro igen.

SE foregår for det meste siddende, men kan også inkludere øvelser stående på gulvet,
bevægelser og nænsom berøring. Det aftales i situationen og terapien tilpasses
den enkeltes behov og grænser.

Er du nysgerrig på at vide mere om Somatic Experiencing, vil jeg anbefale dig at læse bogen “Væk Tigeren” af Peter Levine.