Terapi med børn

Har mit barn brug for terapi?

Der kan være sket noget i barnets liv eller i familien, som gør at I som forældre bliver bekymret for om barnet klarer sig igennem det. Det kan f.eks. være skilsmisse, dødsfald i familien, alvorlig sygdom i familien, uheld eller andet som kan bringe barnet i chok, sorg eller angst.

Andre gange oplever man at barnet mistrives, men kan ikke finde årsagen og dermed redskaberne. Begge situationer er frustrerende og bekymrende når man er forældre, og det kan være utroligt hårdt at stå alene med.

Ofte går den største hjælp barnet kan få, gennem dets forældre. Så hvis du som forælder føler dig meget udfordret eller usikker på hvordan du sikrer en god udvikling, kan det være godt at starte med en forældersamtale. 

Af og til kan situationen derhjemme være kompleks og det kan være godt at give barnet sit eget terapeutiske rum, hvor det frit kan udtrykke sig.

Vi starter da altid med en samtale med barn og forældre, og derfra kan processen blive en kombination af en psykoterapeutisk proces for barnet og forældresamtaler med jer.

Terapi for børn under skolealderen foregår hos mig altid sammen med en forælder. Kontakt mig for at høre nærmere om hvordan det kan foregå for jer.

Barnet i terapi

Terapien med børn foregår hos mig meget nænsomt, da det er tilliden og trygheden der skal bære resultaterne igennem. Jeg arbejder med samtaler og kreative udtryk gennem tegning, ler og leg for at hjælpe ord på følelser frem. Jeg bruger afspænding og metoder til at regulere nervesystemet og dæmpe angstniveau. Alt sammen tilpasset barnets alder, interesse og behov. Terapi til børn skal være en god og tryg oplevelse.

Jeg arbejder ikke for at ændre uønsket adfærd, men snarere forsøger jeg at afdække hvad der kan ligge til grund for adfærden. Jeg kan heller ikke tvinge barnet til at tale om noget, det ikke vil tale om eller ikke er klar til. Derimod vil jeg arbejde for at barnet bliver trygt nok og føler sig set, så det af sig selv åbner op for det der er svært.

Ofte er der behov for hyppige sessioner i starten, for at etablere en god kontakt og tryg relation. Indimellem kan det også være en fordel at invitere forældrene eller forældre og søskende indenfor til en familiesession.

Af hensyn til barnets grænser og privatliv, bedes I som forældre ikke spørge ind til hans eller hendes oplevelser i sessionerne. Derimod er barnet fri til af egen lyst at fortælle hvad der sker. Af samme grund kan jeg kun dele barnets proces i mere generelle termer med jer, med mindre barnet og jeg har aftalt andet.

Sessioner i børneterapi varer typisk 1 time.

Fortællingen om Jakob

Jeg spurgte om han kunne tegne hvordan det havde været at komme hos mig, igennem det halve år det blev til. Han var blevet 9 år på den tid og det var som om vreden efter at faren havde forladt ham og moren, havde fundet et leje hvor han kunne rumme det. Og nu kunne moren, klassekammeraterne og lærerne også rumme ham. I den tid der var gået havde vi virkelig kæmpet. Ikke med hinanden, men med store hære af små plastiksoldater, vulkaner, drager og bomber. Nu havde stormen lagt sig og vi var begyndt at genopbygge. Byer, mennesker, lege og grin.

Nogle børn vender følelserne indad, andre udad. Men fælles for dem er at de typisk ikke er bevidste om at de gør det. De ved ikke at når de tisser i sengen, bliver hyper og kortluntet i skolen eller angstfuld og stille, så er det i virkeligheden fordi de er vrede, sorgfulde, skamfulde eller ensomme. De ved det først når vi ser dem, hjælper dem med at udtrykke sig og sætter ord på.

Han viste mig sin tegning og jeg blev helt blød. Dig og mig.

Topfoto: Photo by Aaron Burden on Unsplash